Garanti och reklamation

Reklamationsrätt

Hos HelloRider har du alltid 36 månaders reklamationsrätt. Vilket betyder att om en cykel inte följer avtalet mellan dig och HelloRider eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivningen som HelloRider har angivit har du rätt till reklamation där din vara blir reparerad, byts ut, blir återbetalad eller sänks i pris. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten. Den omfattar inte t.ex. fel orsakade av normalt slitage, skadande beteende eller missbruk.

Om du upplever problem med din cykel, vänligen kontakta vår kundtjänst så kommer vi gärna hjälpa dig. Du kan också skicka ett mail till oss, eventuellt med bilder av problemet så att vi kan försöka avgöra om det finns möjlighet till reklamation.

Vill du reklamera en produkt

Du måste ringa oss eller skicka ett e-postmeddelande som innehåller följande information:

  • Beställningsnummer (Det hittar du på din orderbekräftelse eller faktura)
  • Ramnumret på cykeln (Står på ramen, oftast under vevlagret)
  • Tydlig beskrivning av skadan (Vad, när, hur?)
  • En bifogad bild av den defekta delen på cykeln
  • Är din cykel äldre än 3 månader? I så fall när hade du din senaste service kontroll av cykeln?

Garanti

HelloRider ger dig full fabriksgaranti. Det vill säga att vi följer de riktlinjer och villkor som utfärdats av tillverkaren. För specifika detaljer, kontakta den enskilda leverantören.

Slitage delar såsom däck, bromsklossar, sadel, kedja och kugghjul täcks inte av garantin förutom när det gäller material eller konstruktionsfel.

Ovanstående garanti gäller endast för den första ägaren.

Om din cykel inte fungerar på något vis och samtidigt inte kvalificerar för garanti, tar HelloRider ut en avgift gällande den undersökning som behöver bedrivas för att ta reda på vad det är som är fel med din cykel (299 kr.)
Om din cykel behöver transporteras till vår fabrik för närmare undersökning och reparering tillkommer även en transportsavgift (599 kr.)

Regelbundet underhåll – den första service kontrollen

Det är viktigt att ge din cykel en service kontroll senast 3 månader efter inköpet. Detta förhindrar tidigt slitage och förlänger livstiden på din cykel. Regelbundna service kontroller är också rekommenderade för att behålla garantin på din cykel.